Termeni și condiții

1.  DEFINIȚII ȘI TERMENI

Special Alese – este denumirea comercială a RAXO Innovation S.R.L. persoana juridică de naționalitate romană, avand sediul social în Bucuresti, Strada Orsova nr. 48, sector 6, având numar de ordine în Registrul Comertului J40 /13241 /2015, cod unic de identificare: 35176485.

Vânzător – Special Alese.

Cumparător – persoană fizica / persoană juridica sau orice entitate juridică care își face un Cont pe Site și efectuează o Comanda.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Special Alese (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Special Alese și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizică/juridica înregistrată pe Site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumparator și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

Site – domeniul www.specialalese.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmeaza a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezinta contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut:

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
  • conținutul oricarui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de catre un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-a-vis de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vanzarea unui Bun și/sau Serviciu de către SpecialAlese, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vâzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.


2. DOCUMENTE CONTRACTUALE


2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de către Cumparător, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vanzatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Daca modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la punctul de lucru, din Strada Orsova nr. 48, Sector 6 - Bucuresti, prețurile și rezervările Bunurilor și/sau Serviciilor sunt valabile 2 zile de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

2.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.


3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE


3.1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Client/Cumparator. Pentru motive justificate, Special Alese își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care considera că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Special Alese. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al magazinului Special Alese, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aduca justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Special Alese isi rezerva dreptul de a cere Clientilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.

3.4. Special Alese poate publica pe Site informatii despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Special Alese are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de lei (RON). Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. 


4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA


4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.


5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ


5.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Special Alese , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumparatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Special Alese , includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Special Alese asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Special Alese .

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumparatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Special Alese și acesta, și fara nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Special Alese cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care Special Alese conferă Clientului/Cumparatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumparatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul in care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea Special Alese pentru respectivul Client/Cumparator sau oricare alt tert care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Special Alese și/sau al angajatului/prepusului Special Alese care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.


6. COMANDĂ


6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adaugat în cosul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesara contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Special Alese , în cazul plății online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată dupa cum urmeaza:

6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/ Card bancar-> prin virament bancar;

6.6. Vânzătorul va putea amana rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.7. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.


7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE


7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;

7.1.3. furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vanzatorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.4. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumparator sau personalizate în mod clar;

7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumparator;

7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

7.1.8. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vanzatorul nu le poate controla;

7.1.9. contractele în cazul cărora Cumparatorul a solicitat în mod special Vanzatorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vanzatorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumparator sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

7.1.10. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

7.1.11. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

7.1.12. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.


8. CONFIDENȚIALITATE


8.1. Informațiile de orice natura furnizate de catre Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.  Special Alese nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificari în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a Special Alese , Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Special Alese : furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Special Alese poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.


9. PUBLICITATE


9.1. Newsletterele Special Alese sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Special Alese . Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

9.2. In momentul în care, Clientul își creaza un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Optiunea cu privire la acordul emis de catre Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Special Alese în acest sens.

9.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor de catre Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinata din cadrul oricaror Newslettere.

9.4. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.


10. FACTURARE – PLATĂ


10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.SpecialAlese.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Special Alese, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător in Contul sau.

10.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumparatorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Special Alese , putandu-le salva și arhiva la randul sau în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de catre Special Alese în Cont sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Contul sau.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: suport@specialalese.ro.

10.8. Datele cardului de plata ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile Special Alese și nici nu vor fi stocate de catre Special Alese sau de catre procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o alta entitate autorizată sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor. 

10.9. Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este EuroPayment Services S.R.L., denumire comerciala EuPlatesc.ro, societate constituita si care functioneaza conform legislatiei din Romania, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9950/2006, cod de identificare fiscală, CUI RO18773866, procesator de date cu caracter personal 5804/2007.

10.10. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa conțină cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre și caractere special alese). 


11. LIVRAREA BUNURILOR


11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau la magazinul Special Alese , conform opțiunii Clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei.


12. GARANȚII


12.1. Toate Bunurile comercializate de catre Special Alese, beneficiaza de conditii de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producator în parte.

12.2. În cazul Bunurilor vândute și livrate de Special Alese , certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională sau direct de către Special Alese, în cuantumul de 10 zile de la emiterea facturii.

12.3. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalata in maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la recepția marfii pe adresa suport@specialalese.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.


13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR


13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, dupa efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).


14. RĂSPUNDERE


14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor dupa livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fara echivoc Termenii și conditiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizarii conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

14.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

14.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Special Alese , acesția fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.


15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


15.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Special Alese are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

15.2. Scopul colectarii datelor este: informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

15.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a Special Alese, și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Special Alese , afiliații si colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către Special Alese , afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul își da acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Special Alese atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau strainătate.

15.4. De asemenea, Special Alese poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranta și ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.

15.5. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.


16. FORȚĂ MAJORĂ


16.1. Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

16.2.  Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu înceteaza, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poata pretinde celeilalte alte daune-interese.


17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA


17.1. Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Special Alese și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești romane competente din Municipiul București.